اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پطرس در اینجا بوضوح بیان میکند که ایمان او به عیسی، تنها از خود عیسی شروع نشد، بلکه با پاتریارک ها یا پدران ایمان یهودیان آغاز شد. خدایی که ایشان را برکت داده بود، همچنین عیسی را از مردگان برخیزانید، هر چند که عیسی بطور وحشتناک و خفت بار از نقطه نظر ایمان یهودی کشته شده بودـــ او بر صلیب میخکوب شده بود، عملی غیر قانونی و نشانه لعنت در قانون یهودی. خدا، عیسی را از مردگان قیام داد و او را سرافراز نمود و او را منجی و خداوند ما ساخت. شکر ای خداوند!

دعای من

ای پدر از تو سپاسگزارم چون قدرتت را بر شریر، گناه، تنفر، حسد، و مرگ نشان دادی. در نام عیسی، خداوند و منجی خویش، شکر و سپاسم را به تو تقدیم مینمایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات