اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما انتظار چه كسى را ميكشيد؟ آيا ميتوانيد به چيزى مهيج تر از انتظار كشيدن براى عيسى بينديشيد، عيسايى كه برميگردد تا ما را در جلال خويش به خانه برد! اما انتظار ما از نوع غير فعال نيست. عيسى بما مأموريتى سپرد تا داستان او را به همه جهان ببريم و از ديگران دعوت كنيم تا بما در پيروى از او بپيوندند. از اينرو ما بوسيله قدرت روح القدس در حاليكه انتظار ميكشيم با اشتياق وافر خبر خوش عيسى را با ديگران درميان ميگذاريم و در ضمن با خصوصيات و محبت پدر زندگى ميكنيم.

دعای من

ای پادشاه بزرگ همه دوره ها، پادشاهی تو در پُری کامل بیاید و هر زانویی در برابر رهاننده تو خم شود، و تو اینرا در نسل ما به انجام برسان. من متوقعانه بوسیله عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات