اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«خداوند قوت من است!» وَه، ما در حضور ماندگار و قدرت بخش او در روح القدس، از چه توانی برخوردار هستیم.

دعای من

خدای حاکم مطلق و پدر قادر مطلق، نه تنها قوت من باش، بلکه برای آنانیکه با افسردگی، ماتم و نومیدی دست و پنجه نرم میکنند نیز قوت باش. من خواهان برکات تو هستم بطور خاص برای ـــــــــــــ در این زمان دشواری و کشمکش. بوسیله عیسی اینرا میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات