اندیشه ها در مورد آیه امروز...

صداى خدا همواره در حال صحبت است. گُواهان او بر جلال و شكوه، بزرگى و فيض خلاقانه وى گواهى ميدهند. كائنات با شادى فرياد ميزند كه در پس زيبايى پيچيده و قدرتهاى فلج كننده اش، كسى هست كه به آن زندگى، هدف و مقصود ميبخشد.

دعای من

اى خداى بزرگ، آفريننده آسمانهاى نامحدود و سياره كوچك آبى رنگ ما، سپاست ميگويم زيرا به فريادهاى دل كسى كه در اين كائنات به اين بزرگى ذره اى بيش نيست، توجه ميكنى. تو را دوست دارم، ميستايمت، به تو اعتماد ميكنم، و با شگفتى ميپرستمت. امروز در زندگيم، در گفتارم و در كارهايم جلال بياب. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات