اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مهم نيست كه گذرنامه شما چه ميگويد، اگر شما مسيحى هستيد، هيچ كشورى يا مرزى نميتواند ادعايى بر شما داشته باشد و يا شما را نگاه دارد، هيچ پرچمى بر بالاى سر شما به اهتزاز درنخواهد آمد بجز پرچم عيسى و پادشاهى آسمان. شما با مؤمنين بومى قبائل اندونزى، با مسيحيان پناهنده در آفريقا، برادران بدوى مصرى، خانمهاى خانه دار برزيلى و پر از روح القدس، با شخصى هنگ كنگى كه در كار ساخت و ساز آسمانخراش است و بنام عيسى زانو زده و دعا ميكند نقاط مشترك بيشترى داريد تا با همسايگان مجاور خويش چناچه آنها عيسى را بعنوان خداوند و نجات دهنده خويش نميشناسند.

دعای من

خداى پرجلال و پدر قادر مطلق، من مشتاق فرا رسيدن آن روزى هستم كه از هر زبان، قبيله، كشور به فرشتگان تو و مشايخى كه گرداگرد تخت تو هستند بپيوندم و تو را با خوشى تا به ابد بپرستم. ما را يكى گردان. اگر نه زر اينجا، اينكار را بزودى به انجام برسان. اى خداوند عيسى از تو درخواست ميكنيم كه بيايى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات