اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من نميتوانم از انديشيدن در مورد آنچه يعقوب، برادر خداوند گفت بازايستم:" پرستش صاف و بيعيب در نظر خداى پدر اينست كه خود را از آلايش اين دنيا نگه داريم و از بيوه زنان و يتيمان در مشكلاتشان دستگيرى كنيم." عيسى در خدمت خويش اينرا آشكارا نشان داد كه اين خواست پدر مهربان اوست. الان اين بما بستگى دارد كه به اين خدمت ادامه دهيم!

دعای من

اى پدر دعا ميكنم كه زندگى من، شفقت من، و خدمت من بازتابى از مِهر تو براى آنانى باشد كه نيازمند محافظت و عممبت هستند. بمن چشمانى بده كه اين نياز را واضحتر ببينم و دلى كه با قاطعيت بيشترى واكنش نشان دهد تا محبت تو بوسيله من آشكار گردد. در نام والاى عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات