اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در جستجوی خیلی چیزها هستیم. تنها یک چیز لازم است. مُشتی پر از پول، شأن و رتبه ای والا، شهرت یا افتخارات بسیار داشتن به این معنا نیست که شما شانس بزرگی نصیبتان شده اگر به نشانی نهایی تان بدون خدا رفته باشید. بدتر از آن، این است که در بُحبوحه مشغولیت های تان دریابید که بیدار شده اید و خود را در زمین بایر، جایی که مسیح ساکن نیست و زندگی در آنجا پیدا نمیشود بیابید. نگذارید که روح و زندگیمان و معنی آنرا از دست بدهیم، و در جستجوی چیزی باشیم که ماندگار نیست.

دعای من

ای پدر، کمکم کن تا اولویت هایم را درست انتخاب کنم، زندگیم را پاک نگاه دارم، و دلم را در برابر اراده تو باز کنم بجای اینکه با خودخواهی های خودم، نابینا بشوم. در نام پرارزش عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات