اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلید زندگی این است که خودمان را به عیسی بسپاریم و پذیرای او و اراده اش برای زندگی های خویش باشیم. لطفن از یاد نبرید که زندگیتان را به کسی که بخاطر شما از جانش گذشت تسلیم کنید. همانطور که ملاحظه میفرمایید، او جانش را دوباره دریافت، تا هنگامیکه ما زندگیمان را بخاطر او از دست دهیم، بتوانیم آنرا با او و برای همیشه بدست آوریم.

دعای من

خدای پاک، من ایمان دارم که عیسی خداوند است، پسر تو، رهاننده من و پادشاه. من مشتاق این هستم که برای جلال تو، زندگی او در من آشکار شود. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات