اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا براى هر يك از ما و براى زندگيهاى ما هدف و برنامه دارد. بزرگترين كارى كه ميتوانيم بكنيم اينست كه اين هدف را يافته و مطابق آن زندگى كنيم. ما ميتوانيم به هدف او براى خودمان اعتماد كنيم چون بر اساس حكمت و محبت اوست. تا زمانيكه ما اراده او را جستجو ميكنيم، ما كارى نخواهيم كرد كه در نهايت با مقصود او براى زندگيمان مغايرت داشته باشد. آرى، ما شايد گاه بگاه از آن مسير كاملى كه او ميخواهد ما در آن سفر كنيم منحرف شويم، اما هرگز بطور كامل از آن مسير اسلى خارج نخواهيم شد. تا زمانيكه ما او را ترك نكنيم، و بياد داشته باشيم كه او هرگز ما را ترك نخواهد نمود، او از ما براى اهداف خود استفاده خواهد كرد.

دعای من

اى خداى حاكم مطلق، امروز بمن كمك كن تا نقشى را كه در برنامه تو دارم، تشخيص دهم. تو را سپاس ميگويم زيرا مرا محبت مينمايى و بمن قول داده اى كه در هر گام از زندگيم در كنارم راه خواهى رفت. من با اين اعتماد زندگى ميكنم كه تو هرگز مرا ترك نخواهى كرد و من نيز متعهد شده ام كه تو را هرگز ترك نكنم. در نام پسر امين تو، عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات