اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا این حقیقت ندارد! هنگامیکه ما خود را در چنگال ناپاکیهای اخلاقی فرهنگمان گرفتار میبینیم، درمی یابیم که کلام خدا کسل کننده و نامربوط است. بعلاوه در آن لحظاتی که ابلیس از گناه برای سخت شدن دلهایمان استفاده میکند، روح خدا ما را دعوت میکند که تنها به صِرْفِ فهمیدن کلمات کتاب مقدس اکتفا نکنیم، بلکه در آن عمیق تر شویم. سپاس خدا را برای روحش که میتواند از کلامش همچون چاقوی جراحی استفاده کند و عمل لازم بر دلهای ما را انجام دهد.

دعای من

خدای قدوس، امروز به یاری روح قدوست، من مصممانه میخواهم که از عادتهای غیر اخلاقی در زندگیم دست بکشم. من تشخیص میدهم که این عادات نه تنها قدوسیت و فیض تو را خدشه دار و یا جریحه دار میکنند، بلکه مرا نسبت به اراده تو نیز سختدل ساخته و از خصوصیات تو دور کرده و شهادت مرا به دیگران تضعیف مینمایند. لطفن مرا ببخش و تقویت فرما تا کاملن برای تو و خشنودی تو زندگی کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات