اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اطاعت، عمل ايمان است. در باب دوم رساله يعقوب، او بما يادآورى ميكند كه ايمان بدون عمل، راستين نيست. پس بياييد بدون هيچ بحثى، زود اطاعت كنيم، حتى اگر دليلش را كاملن نفهميم زيرا ما محبت خدا را نسبت به خودمان در عيسى ديده ايم، و ما ديده ايم در مواقعى كه از او اطاعت ميكنيم، او چگونه بر حسب رضامندى خويش از ما محافظت ميكند.

دعای من

اى خداوند، بمن دلى بده كه زود اطاعت ميكند و ايمانى كه خودش را زود در عمل نشان ميدهد. من خواهان خشنودى تو با گفتار و انديشه هايم هستم، اما اى پدر، چيز ديگرى كه ميخواهم اينست كه زندگيم سرشار از ويژگيهاى تو، حكمت، و فيض تو باشد. كمكم كن تا زود از صداى تو اطاعت كنم. در نام عيسى مسيح دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات