اندیشه ها در مورد آیه امروز...

روش راه رفتن روى بند اين است كه چشمت را از روى هدف برندارى، هرگز به پايين و زمين زير پايت نگاه نكنى و يا به پشت سرت از روى شانه هايت نگاه نكنى. روش راه رفتن با عیسی این است که چشمانمان را به هدف بدوزیم، به پیروزی او که بهنگام بازگشت او، انتظار ما را میکشد، نه بر روی زمین(شکستهایمان) و نه به آنچه که در عقب است(کارهایی که به انجام رسانیده ایم). هدف سُلوک( راه رفتن) یک مسیحی این است که به گام برداشتنش به سوی عیسی ادامه بدهد تا زمانیکه ما با او در آسمان راه برویم.

دعای من

خداوندا، من مشتاق فرارسیدن روزی هستم که تو مرا به اسمم صدا بزنی و دست در دست با تو قدم بزنم. تا آن روز، کمکم کن تا چشمانم را نه بر آن کارهایی که انجام داده ام، بلکه بر آنچه که تو میخواهی من باشم، بدوزم. اینرا بوسیله فیض تو و در نام قدوس عیسی میخواهم . آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات