اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شب گذشته، پس از اینکه بارها در تاریکی وقتی که داشتم حیاطم را آبیاری میکردم، سُر خوردم، یک چراغ قوه پیدا کردم که مرا غرق خوشی کرد، چون دیگه با جونورای غیر منتظره به هنگام آب دادن به بوته هایم روبرو نمی شدم. با این وجود، خوشی من برای یافتن عیسی بسیار بزرگتر است، عیسایی که در تاریک -ترین شبهای زندگیم، دلم را غرق نورمیکند، آینده ام را با آمدن پرجلالش روشن میسازد، مسیر زندگیم را با کلمات راستش منور مینماید، و امیدم را با طلوع هر یکشنبه که یادآور پیروزی او بر مرگ است، تابان میسازد.

دعای من

ای پدر، ای خدای عزیز، گرامی و قدوس، چگونه میتوانم بحد کافی، برای نور زندگیم، از تو قدردانی نمایم؟ تا زمانیکه چهره من، منعکس کننده نور جلال تو باشد، عیسی نور راه من خواهد بود. شُکر. در نام عیسی، نور این جهان، تو را تمجید و سپاس میگویم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات