اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دنیای ما گرایشی قوی و دوباره ای به شناخت رموز ماورأالطیبعه و جهان ارواح شریر و جادوگری دارد. برای ما آسان است که به دو نحو خطرناک به این مسائل واکنش نشان دهیم: واقعی بودن این مسائل را دست کم بگیریم یا اینکه به بهانه تفریح و سرگرمی در آنها عمیقاً غوطه ور شویم. خدا از ما می خواهد که خطرناک بودن این کشش ها را دریابیم چونکه شرارتی که در پس آنها وجود دارد، واقعی است و هنگامیکه خودمان را درگیر آنها میکنیم، آنها ما را ناپاک میسازند. خدای ما واحد است و بی همتا و پرستش خود را با هیج رقیب دیگری قسمت نخواهد کرد، قوم او باید تنها او را بپرستند.

دعای من

ای خدای قدوس و بلند مرتبه، از تو متشکرم که قدرت و گیرایی نیروهای شریر را توسط مصلوب شدن عیسی و قیامت او در هم شکستی. لطفاً آنهایی را که من میشناسم و دوستشان دارم آزاد بگردان، آنهایی که یا با ابراز علاقه به بت های دروغین و یا به ارواح فریبنده و مخرب گرفتار شده اند. کلیسایت را با روح خودت تقویت بفرما؛ لطفاً ما را پاک گردان و از ما امّتی مقدس بساز، امّتی پاک و آماده برای خدمت تو. در نام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات