اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این بنظر بسیار ساده و سرراست می آید، اینطور نیست؟ مثل سرتیتر روزنامه در مورد شخص در حال مرگی است که ما او را نمی شناسیم. فقط حقایقی سرد و سخت! اما ما شناخت متفاوتی داریم. در زیر این جمله فیض، دل شکسته خدا قرار دارد، قربانی آسمان، بیرحمی یک مشت آدم مذهبی، و محبت جستجوگرانه خدایی که ما را در دست « ظالم رها نمی کند! برای آنانیکه با قربانی حیوانات آشنایی دارند، با توجه به هزینه سنگین آن، این آیه چیزی بیشتر از یک سرتیتر است:‌ این درواقع، یک «فیض تیتر» است. یکی برای همه—- دیگر به قربانی بیشتری نیاز نبود. تا شما را نزد خدا بیاورد—- دیگر نه فاصله ای، نه میانجیگرانی بین ما و خدا. عیسی در گشاده آسمان است و دل گشاده خدا می گوید، «به خانه بیا؛ ما انتظارت را میکشیدیم.»

دعای من

ای پدر مهربان، من از چه کلماتی میتوانم برای ابراز قدردانی بخاطر قربانی و فیض تو استفاده کنم؟ من این کلمات را برای بیان احساسم، کافی نمیدانم. اما حتی در این شناخت، من میدانم هدیه روح تو را که مرا مطمئن میسازد که تو کلمات و قلب مرا میشنوی. هر چیز نیکو و ماندگاری که من دارم، از فیض تو ناشی میشود. خواهش میکنم محبت دائمی و پرستش قلبی مرا بخاطر آنچه که هستی، بخاطر آنچه که انجام داده ای، و بخاطر تمام آنچه که خواهی بود، بپذیر. در نام پر ارزش عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات