ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

వావ్, ఏమి ఒక నేరారోపణ. వ్యక్తిత్వము కంటే ఎక్కువగా మన జేబుకు ఓటు వేసినప్పుడు మరియు రెండు రాజకీయ పార్టీల నాయకులలోని విచక్షణలు, అవిశ్వాసాలు మరియు అక్రమాలను క్షమించినప్పుడు, మనము నిజంగా చాలా విచారకరమైన స్థితికి చేరుకున్నాము! కానీ మన ప్రభుత్వ అధికారులలో నైతికత యొక్క విచారకరమైన స్థితి గురించి మనం విరుచుకుపడే ముందు, మనదైన రోజువారీ జీవితంలో మనం నిజాయితీగా ఉన్నామని నిర్ధారించుకుందాం - మనం ఇతరుల గురించి క్రూరమైన మాటలు మాట్లాడకుండా, మన వివాహాలకు మరియు మనకి నమ్మకంగా ఉందాము. స్వచ్ఛత ప్రమాణాలు, మరియు మనం ఇతరుల కంటే మనం ఉన్నత ప్రమాణాలను ఆశిస్తున్నామని నిర్ధారించుకోండి.

నా ప్రార్థన

దేవా, నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు మాత్రమే కాదు, నీవు పవిత్రుడవు! సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా దేవుడా, నీవు పరిశుద్ధుడవు, పరిశుద్ధుడవు, పరిశుద్ధుడవు. భూమి అంతా నీ మహిమతో నిండిపోగా, ఆ మహిమ నేను చేసేదానిలో, చెప్పేదానిలో చూపబడుగాక. నా స్వంత పాపాన్ని మరియు కపటత్వాన్ని క్షమించు. నేను నీ మహిమకు నా జీవితాన్ని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను స్వచ్ఛత, నీతి మరియు పవిత్రతతో ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change