ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆయన చిత్తాన్ని మనం పాటించాలన్న దేవుని కోరిక ఏకపక్షంగా, హఠాత్తుగా లేదా డిమాండ్ చేయదు. ఆయన పాత్రను మనం ప్రతిబింబించాలని, ఆయన ఆశీర్వాదాలను కనుగొని, తన బలాన్ని పొందాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. విధేయతను మనం తప్పక చేయవలసిన పనిగా చూడకుండా, ఒక ఆశీర్వాదంగా మనం కనుగొనగలం. దేవుడు మనకు విధేయత చూపించమని, మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే సూత్రాలు, మరియు ధర్మాన్ని వెతకడం ద్వారా మనం అతని ఆశీర్వాదంలో విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి, ఆయన బలంతో జీవించటానికి మరియు మనలను నడిపించడానికి అతను కోరుకునే కొత్త సరిహద్దులను కనుగొంటాడు.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, తండ్రీ, నీ చిత్తాన్ని వెల్లడించినందుకు మరియు దానిని పాటించమని నన్ను పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు. నీ ఆశీర్వాదం నాతో పంచుకొని నన్ను నీ శాశ్వత సన్నిధిలోకి తీసుకురావాలన్నది నీ కోరిక అని నాకు తెలుసు. యేసు నామంలో నేను మీకు ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change