ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనకొరకైన దేవుని విజయం మనము పూర్తిగా యెరిగి ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు, మనం కూడా యుద్ధంలో ఉన్నామని తెలుసుకోవాలి. యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు ఈ యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తాడు. తుది ఫలితం ఖచ్చితంగా ఉంది. క్రీస్తు ఇప్పటికే నిర్ణయాత్మక యుద్ధంలో గెలిచాడు. అయితే, మోసపోకుండా చూద్దాం; దుర్మార్గుడు ప్రజలందరినీ మోసం చేయడానికి మరియు తప్పిపోయినవారిని గందరగోళానికి గురిచేసే ప్రతిదాన్ని చేస్తాడు. అతని సత్యాన్ని జీవించడం, లేఖనంలో అతని స్వరాన్ని వినడం మరియు అతని ఆత్మ యొక్క నాయకత్వాన్ని అనుసరించడం ద్వారా దేవుని ప్రణాళికతో కట్టుబడి ఉండండి

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ యెహోవా, దయచేసి సత్యాన్ని గ్రహించి సాతాను యొక్క మోసాన్ని ఎదిరించే సామర్థ్యాన్ని నాకు ఇవ్వండి. నేను మీ కోసం విజయవంతంగా జీవించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి మీ ఆత్మ ద్వారా నన్ను శక్తివంతం చేయండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు