ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในทุกๆเช้า เราต้องตัดสินใจว่าจะใส่ชุดอะไรดี ก็เหมือนกับการตัดสินเลือกเสื้อผ้า เราก็ต้องแน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเลือกสวมใส่ตัวตนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาใหม่ ตอนที่เรามาเป็นคริสเตียน (กาลาเทีย 3:26-27) เพราะนั่นคือเสื้อผ้าที่จะอยู่กับเราไปชั่วนิจนิรันดร์

Thoughts on Today's Verse...

One of the biggest decisions we face at the beginning of each day is what we will wear. Well, no matter what we choose in the way of clothing, let's make sure we choose to put on the new person God re-made us to be when we became Christians (Galatians 3:26-27). Those are the only clothes that will fit us eternally!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้คนอื่นเห็นอุปนิสัยและลักษณะของพระเยซูในตัวของข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด ข้าแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต โปรดช่วยชี้แนะในการตัดสินใจของข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ใจของพระองค์ว่าอยากให้ข้าพเจ้าทำตัวอย่างไรกับสิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องเผชิญในวันนี้ ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เลอค่าและทรงฤทธิ์ โปรดช่วยเติมเต็มข้าพเจ้าและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าไปตลอดด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, may people see the character and likeness of Jesus in me today. Lord Jesus, in your name I ask that you please guide my decisions and help me know how you would have me act in the situations I face today. Precious and powerful Holy Spirit, please fill me and continue your work in transforming me. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:24

ความคิดเห็น