ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองนึกดูสิครับว่า เป็นเกียรติแค่ไหนที่ผู้สร้างจักรวาล พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ อาศัยอยู่ภายในคุณ! มีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารักกันนะครับ เมื่อหัวใจของเราเต็มไปด้วยความรักเราก็เปิดใจสำหรับพระเจ้า เมื่อไม่มีความรัก แสดงว่าเราไม่เปิดใจให้พระเจ้า เพื่อให้พระองค์มาอยู่ในเราและสร้างเราให้มีลักษณะเหมือนพระองค์ ขอให้เราให้พระเจ้าทำความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์ในเรานะครับ ให้เรามุ่งมั่นที่จะรักคนอื่นๆ ในวันนี้นะครับ!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์รู้สึกสบายใจที่รู้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลออกไป — ข้าพระองค์พักอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นคนอื่นๆ ด้วยตาของพระองค์และตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยหัวใจของพระองค์ เพื่อให้ความรักของพระองค์บริบูรณ์ในตัวข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น