ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากร่ายยาวถึงชนิดของความชั่วร้ายต่างๆ มีทั้งแบบที่น่าอัปยศอดสูและแบบทั่วไป เปาโลก็สรุปด้วยถ้อยคำแห่งพระคุณที่เหลือเชื่อข้อนี้ พวกเราต่างก็มีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตในโลกของ "ฉันเคยเป็น..." สำหรับเราบางคน ความสำเร็จในอดีตกลายเป็นข้ออ้างที่จะหลงอยู่ในความเย่อหยิ่งของอดีต เปาโลเขียนฟิลิปปี 3: 4b-9 สำหรับคนกลุ่มนี้ ส่วนคนอื่นๆในพวกเรา บาดแผลและความผิดบาปของเราในอดีต เป็นเหมือนถุงที่ใส่หินมากมายที่เราลากไปตลอดชีวิต เราเอา "หินโสโครก" เหล่านั้น ออกมาสำรวจดูอย่างขมขื่นใจ เลยไม่ยอมเดินหน้าต่อไปในชีวิตเพราะจมปลักอยู่กับอดีตนั้น สิ่งที่เปาโลบอกเราจากพระคำข้อนี้ เป็นการเตือนสติที่สุดยอดจริงๆ ที่ว่าในพระคริสต์ ไม่มีถุงและไม่มีหินอีกต่อไปแล้ว เราสะอาดแล้ว เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เราได้รับการตัดสินว่าปราศจากความผิดใดๆแล้ว เราคงคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไง ทำไม และใครเป็นคนทำ ก็เพราะการสละชีวิตและชัยชนะของพระเยซู รวมถึงการกระทำอันทรงฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไง

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่จมปลักอยู่กับอดีต จนทำลายปัจจุบัน และทำให้อนาคตมืดมนไป โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากโลกของ "ฉันเคยเป็น..." โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้า ที่จะเชื่อว่าพระองค์ได้ฝังอดีตของข้าพเจ้าในที่ของมันแล้ว และพระองค์อยากจะทำสิ่งใหม่ๆที่เต็มไปด้วยสง่าราศีในชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีทั้งสง่าราศีและมีความเมตตาที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และนำความรอดมาสู่ข้าพเจ้าด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น