ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่สามารถดึงความสนใจของเราไปจากเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า การทำมาหากินในแต่ละวันทำให้มันยากมากที่จะมาให้ความสนใจกับเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ในสังคมที่มั่งคั่ง ความโลภอยากร่ำรวยของเรา การไล่ล่าสิ่งของในโลกนี้ และความหวงแหนในทรัพย์สมบัติ มันก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความกังวลก็ดับความเชื่อของเราได้ ในที่สุดผลแห่งข่าวประเสริฐก็เป็นหมัน และเราก็สูญเสียพลังฝ่ายจิตวิญญาณไป ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอยู่ในพระเยซู ถ้าพระองค์เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเรา และอาณาจักรสวรรค์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเราแล้วละก็ เราก็สามารถจัดการกับเรื่องอื่นๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใช้พระพรมากมายที่พระองค์ได้เทลงมาให้กับข้าพเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าถูกล่อลวง หรือตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าครอบครอง หรือโลภในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่มี โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าไม่เป็นคนหลายใจเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยผลแห่งพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น