ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารอจนประวัติศาสตร์ถึงเวลาที่พระองค์กำหนดไว้และส่งพระเยซูมา เป็นเวลาที่เหมาะสม — โรมมีอำนาจปกครอง ชาวยิวอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยกว่า มีถนนที่ดี มีเสรีภาพ ความปลอดภัย มีภาษาที่ใช้สำหรับการค้า มีการลงโทษที่โหดร้ายและป่าเถื่อนพร้อมกับการต่อสู้ทางศาสนา ในช่วงเวลาเช่นนี้ พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ให้เป็นลูกของผู้หญิงคนหนึ่ง พระองค์ยอมสละเพื่อที่พระองค์จะส่งพระผู้ไถ่มาที่บ้านของเรา พระองค์ทำเช่นนั้นก็เพื่อให้เราสามารถเป็นลูกของพระองค์ได้ — ไม่ใช่แสร้งว่าเป็นลูก แต่เป็นลูกที่แท้จริงที่มีสิทธิเต็มที่ ดังนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นอับบา เป็นพ่อด้วย

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา เพียงแค่ชื่อของพระองค์ก็มีค่ากับข้าพระองค์มาก ข้าพระองค์รู้สึกทึ่งที่รู้ว่าพระองค์ต้องจ่ายมากเท่าใดเพื่อที่จะให้ข้าพระองค์ได้เรียกพระองค์ว่าพระบิดา ข้าพระองค์ไม่เข้าใจความรักอันล้นเหลือเช่นนี้ได้เลย แต่ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ ข้าพระองค์รู้ว่าไม่ควรค่าที่จะเรียกพระองค์ว่าพระบิดา แต่ข้าพระองค์ก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีบางสิ่งที่สะท้อนอยู่ในคำว่า อับบา — ผู้บริสุทธิ์ผู้ชอบธรรม ผู้ทรงอำนาจ พระบิดา! ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่มีวันเป็นลูกที่สมบูรณ์แบบ ข้าพระองค์ขอฝากวันนี้ในความเชื่อมั่นว่าข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์และพระองค์เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น