ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบคำบรรยายนี้ที่บอกเกี่ยวกับคนของพระเจ้าในอดีตว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมาก เมื่อเรามองดูคนของพระเจ้าในแต่ละศตวรรษ จะเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่คนอ่อนแอ ขี้แย และขี้ขลาดเลย แน่นอนครับว่า พวกเขามีช่วงเวลาที่เลวร้าย แต่ที่สำคัญคือพวกเขาไม่ย่อท้อในการเดินทางของพวกเขา พวกเขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อเข้มแข็งและได้พบกับชัยชนะแห่งความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้ผมตื่นเต้นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้บอกว่า "เราสามารถเป็นคนพวกนั้นที่มีความเชื่อเข้มแข็ง" แต่พระเจ้าทำให้เรามั่นใจในความอดทนและซื่อสัตย์ของเรา เราไม่ใช่คน "ย่อท้อ" แต่เราเป็นคนที่เชื่อ

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ สำหรับความมั่นใจที่มีในตัวข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่เป็นคนย่อท้อเพราะมีพระองค์คอยช่วยเหลือ ข้าพระองค์จะมั่นคงอยู่ในความจริงของพระองค์ ในลักษณะของพระองค์ และความต้องการของพระองค์ แม้ว่าคนรอบข้างของข้าพระองค์จะไม่มั่นคง ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับคนของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จะไม่ท้อถอย ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์รับใช้พระองค์อย่างสมบูรณ์สมากขึ้นด้วยความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น