ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถึงแม้เรื่องกางเขนจะน่าสยดสยองแค่ไหนก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของพระเยซู พระเยซูตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ เพราะพระองค์ฟื้น จึงทำให้เรามั่นใจได้สองเรื่อง 1. พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างผู้มีชัยชนะ สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 2. เมื่อพระองค์กลับมาอีกครั้ง เราก็จะได้อยู่กับคนที่เรารัก คือคนที่ได้หลับไปอยู่กับพระคริสต์ก่อนหน้าเรานั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย และสัญญาว่าจะให้ข้าพเจ้ามีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์ และอยู่กับคนที่ข้าพเจ้ารัก ซึ่งได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศี พร้อมเหล่าทูตสวรรค์ และมีชัยชนะเหนือความตายอย่างเด็ดขาด ขอบคุณในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น