ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนและงานของพระเจ้าถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ซาตานไม่ได้นั่งเฉยตอนที่แผ่นดินของพระองค์ถูกปล้น แต่ผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของงานของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงลำพัง คุณสามารถช่วยพวกเขาได้ คุณสามารถ "เข้าร่วมการต่อสู้" โดยการอธิษฐานสำหรับพวกเขา ผมรู้ว่าที่องค์กร Heartlight เราต้องการคำอธิษฐานของคุณจริงๆ เพื่อการปกป้อง เพื่อมีกำลังและสติปัญญา มีคนอื่นๆ อีกที่คุณรู้ว่าพวกเขาต้องการคำอธิษฐานที่คล้ายๆ กัน ผู้รับใช้พระเจ้าต้องการคำอธิษฐานของคุณมากกว่าเงิน มากกว่าตบหลังให้กำลังใจ มากกว่าความสำเร็จ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และทรงครอบครอง โปรดอวยพร ปกป้อง และช่วยผู้รับใช้เหล่านี้ที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าในวันนี้ ..ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดอวยพรงานของพระองค์ คนงานของพระองค์และมิชชันนารีของคริสตจักรของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยบรรดาลูกๆ ของพระองค์ที่อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงเพราะเห็นแก่ชื่อของพระเยซู ข้าแต่พระเจ้า อำนาจ พระเกียรติ และพระสิริจงมีแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของกษัตริย์ผู้มีชัยของข้าพเจ้า และ ผู้เป็นลูกแกะของพระองค์ที่ถูกฆ่า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น