ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่ท้าทายเราคือ การวางใจพระเจ้าในท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำ พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราหรือปล่อยให้เราเผชิญกับปัญหาตามลำพัง พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องเรา พระองค์เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาด้วย แม้ว่าโลกของเราจะดูเหมือนพังทลาย พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความตาย หรือช่วยเราผ่านความตายและนำเราไปอยู่ต่อหน้าพระเยซู พระองค์จะเป็นป้อมปราการ ปกป้องเราจากความชั่วร้าย หรือเสริมกำลังเราให้มีชัยเหนือมารร้าย "พระเจ้าคือที่ลี้ภัยและแหล่งกำลังของเรา และในยามเดือดร้อน พระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเสมอ" ดังนั้น ให้เราเลิกให้ความกลัวมาหลอมละลายเรา แต่ให้เรามาไว้วางใจในพระเจ้ากันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้กับคนเหล่านั้นที่กำลังเผชิญกับพายุโหมกระหน่ำในชีวิต พระองค์รู้จักคนที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงเหล่านั้นดี พระองค์รู้ว่า ข้าพเจ้าห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือบรรเทาได้ และมันก็เจ็บปวดเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะปลอบโยนได้หมด ในตอนนี้ขอพระองค์โปรดอวยพรและสถิตอยู่กับพวกเขา และโปรดช่วยเหลือพวกเขาให้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว พระองค์เป็นความหวังอันแท้จริงเดียวของพวกเรา และพระเยซูก็เป็นพระผู้ไถ่ที่แท้จริงของเรา อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น