ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากซากเถ้าถ่านของการทำลายของกรุงเยรูซาเล็ม และจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้า เพราะการไม่เชื่อฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกของพวกเขา ทำให้เตือนเราถึงความจริงคือ ผู้ที่อดทนรอคอย ผู้ที่มีความหวังอย่างกระตือรือร้นในองค์เจ้าชีวิต จะได้พบกับสิ่งที่จิตวิญญาณของพวกเขาต้องการที่สุด

Thoughts on Today's Verse...

Out of the ashes of Jerusalem's destruction and the disaster that befell God's people because of their repeated disobedience comes this reminder of truth. Those who wait patiently, who hope fervently, in the LORD will find what their soul most needs!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดให้ความเชื่อและความอดทนแก่ข้าพระองค์ ในเวลาที่บางครั้งดูเหมือนชีวิตจะยากลำบากและทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ข้าพระองค์หวัง ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงดีต่อผู้ที่อดทนรอคอย ในความหวังสำหรับการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระบิดา ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการรับการอวยพรจากพระองค์เท่านั้น แต่ข้าพระองค์อยากที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์​ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Give me patience and faith, O God, for the times when life is hard and everything seems to go against me. I believe that you are good to those who persevere, waiting patiently in hope for your mighty deliverance. Dear Father, please give me such strength because I not only want to receive your blessing, but I also want to bring you honor. In the name of your Son, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงคร่ำครวญ 3:25

ความคิดเห็น