ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมักจะอ่านแบบเร็วๆ เกี่ยวกับตอนเริ่มต้น (ลำดับเครือญาติต่างๆ ในพระคัมภีร์) แต่ว่าวันนี้ขอให้เราใช้เวลา ที่จะกลับไปอ่านในมัทธิว1: 1-17 และให้จำไว้ว่าความรัก ความเมตตา และความซื่อสัตย์ของพระเจ้า ไม่เพียงแต่อยู่กับคนแต่ละรุ่นเท่านั้น แต่ยังคงดูแลและอวยพรคนทุกๆ รุ่น และพระองค์จะทำเช่นเดียวกันกับในอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่่เรากำลังรอวันกลับมาอย่างมีสง่าราศีของพระบุตร พระผู้ช่วยให้รอด องค์เจ้าชีวิต พระเยซูของเรา

Thoughts on Today's Verse...

I usually "speed read" through the 'begats' (you know, through the genealogies in the Bible). But, let's take time today to go back and read Matthew 1:1-17 and be reminded that God's love, mercy, and faithfulness not only continued through all of those generations, but also blessed and nurtured each of those generations. As he has done in the past, God will do so even more in the days ahead as we await the glorious return of his Son and our Savior, the Lord Jesus Christ.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณที่ทรงมั่นคง และสัตย์ซื่อ แม้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและเอาแน่เอานอนไม่ได้ ขอบพระคุณพระบิดา ที่อวยพระพรข้าพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ในเวลาที่ทุกคนดูเหมือนจะต้องการบางสิ่งจากข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงมั่นคงยิ่งกว่าภูเขา และทรงมีสง่าราศีมากกว่าแสงอาทิตย์ในยามเช้า ในพระนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

In a world of change and undependability, thank you, dear Father, for being sure, steadfast, and faithful. In a time when everyone seems to want something from me or out of me, thank you, dear Father, for repeatedly and consistently blessing me. Thank you for being more enduring than the mountains and more glorious than the most beautiful sunrise. In the name of Jesus, your Son and my glory. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 100:5

ความคิดเห็น