ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้แค่มาตายเพื่อไถ่เราจากบาป แต่พระองค์ได้เป็นขึ้นจากตายเพื่อเป็นองค์เจ้าชีวิตของเราด้วย ขนาดตอนที่เรายังเป็นศัตรูกับพระเจ้า พระองค์ยังยอมให้สวรรค์ปราศจากพระบุตร เพื่อส่งลงมาตายบนไม้กางเขน แล้วพระองค์ก็ทำให้พระบุตรฟื้นขึ้นเพื่อช่วยกู้เรา ก็ลองคิดดูสิว่า ตอนนี้เราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้วเพราะพระเยซู พระเจ้าจะไม่ยิ่งเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้กับเราหรือ เมื่อพูดถึงฤทธิ์เดชแห่งการช่วยกู้ของพระเยซู และพระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทำให้กับเรานี้ นี่ยังถือว่าน้อยไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้รับตอนเจอกับพระเจ้าบนสวรรค์นั้น

Thoughts on Today's Verse...

Jesus did more than die for our sins; he lives as resurrected Lord. So if God would empty heaven of his Son, let him die on the cross, and then raise him from the dead to save us, just think what God has in store for us now that he has saved us! When it comes to Jesus' saving power and God's amazing grace, we haven't seen anything, yet!

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันนั้นที่จะได้พบกับพระองค์และได้สัมผัสกับพระคุณของพระองค์อย่างเต็มที่ โปรดดลใจให้ข้าพเจ้าเกิดความกล้าในวันนี้ เพื่อจะได้เผชิญกับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างไม่หวั่นไหว และยังคงยืนหยัดมั่นคงในท่ามกลางคนทั้งหลาย พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเยซูอยากทำในชีวิตข้าพเจ้ากำลังรออยู่ข้างหน้า ดังนั้นโปรดใช้ข้าพเจ้าเถิดเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Lord, I look forward to the day that I get to see you and experience your grace in all of its glory. Inspire courage in me today, so that I can confidently face the challenges in my path and live faithfully before others. Father, I do believe that the best of what Jesus wants to do in me lies ahead, so use me to your glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:9-10

ความคิดเห็น