ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่ครูสอนศาสนาคนอื่นๆ ในยุคของเปาโลกำลังแห่แหนโอ้อวดความน่าเชื่อถือของตนอยู่ เปาโลปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงดีชิงเด่นว่าใครเป็นศิษย์เต็งหนึ่งของพระเยซูนั้น ทั้งๆที่เปาโลมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งทางด้านความรู้และชื่อเสียงในฐานะคนยิว ซึ่งสามารถหุบปากคู่แข่งขันได้อย่างสบายๆ แต่เปาโลเลือกที่จะโอ้อวดถึงจุดอ่อนของเขา เพื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ในวันนี้ขอให้เราระมัดระวังที่จะไม่ตัดสินหรือพิจารณาว่าใครเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะทำงานให้กับพระเจ้า โดยดูแค่ใบสมัครงานของเขา แต่ให้เราดูลึกเข้าไปว่าใครที่มีพระคุณของพระเจ้าทำงานอยู่ในชีวิตเขาต่างหาก

Thoughts on Today's Verse...

While other preachers in Paul's day were parading around their credentials, Paul refused to get into a bragging contest to prove he was the most impressive of Jesus' disciples. Even though he had the religious education and Jewish pedigree to silence his rivals, he preferred to acknowledge the areas of his weakness where God had triumphed over his own limitations. Let's be careful today about examining and determining the ministry-worth of someone based on his or her resume. Instead, let's look for people in whom God's grace has triumphed.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์และเปี่ยมด้วยความรัก ขอบคุณที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าสามารถรับใช้พระองค์ในแบบที่ไม่เคยกล้าคิดหรือกล้าฝันมาก่อน โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รับใช้อย่างซื่อสัตย์ โดยเชื่อพึ่งในพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and loving Father, thank you for sustaining and enabling me to serve you in ways I would never have dreamed of doing. Please help me serve you faithfully as I depend upon your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 12:9

ความคิดเห็น