ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยแค่ไหนที่คุณลืมว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ ศัตรูของเราเจ้าเล่ห์เหลี่ยมจัด — ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรืออันตราย แต่มันอยู่ที่นั่นตลอด แต่แทนที่เราจะพยายามคาดเดาแผนการของมัน และตอบโต้ทุกการเคลื่อนไหวของมัน เปาโลเตือนเราเพียงแค่ใช้เครื่องมือที่พระเจ้าได้ให้เราและยืนหยัดขึ้นต่อสู้กับมารร้ายตนนั้น

Thoughts on Today's Verse...

How often do you forget that we are in a spiritual war? Our enemy is deceptively cunning — take away the immediacy of a threat and the danger appears gone. But he's there, always. But rather than try to guess his plans and counter all of his moves, Paul reminds us to simply take up the tools God has given us and stand up to the evil one.

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ โปรดปกป้องข้าพเจ้าจากมารร้ายตนนั้นด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้าไหวทันต่อแผนการชั่วร้ายของซาตานที่ต้องเจอในทุกๆวัน แต่โปรดให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเยซูมีชัยเหนือศัตรูของข้าพเจ้าแล้ว โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายืนหยัดต่อสู้กับศัตรูตนนี้ และสัตย์ซื่อต่อพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู องค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Lord of Hosts, my Great Deliverer, protect me from the evil one by your great power. Give me a sense of urgency as I face Satan and his schemes on a daily basis, but also give me confidence that Jesus has already defeated my foe. Help me to stand against this foe and show myself faithful to you. Through Jesus my Lord and Savior I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:12-13

ความคิดเห็น