ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงนำชาวอิสราเอลออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ ผ่านแม่น้ำจอร์แดนในช่วงฤดูน้ำท่วม เพราะความรักและพระคุณของพระองค์ และเพื่อเติมเต็มพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับพวกเขา แต่พระองค์ก็ยังมีคำสั่งที่สำคัญเกี่ยวกับพระองค์เองและคนของพระองค์ พระองค์อยากให้อิสราเอลมี "ความยำเกรง" พระองค์ นอกจากนี้พระองค์ยังอยากให้ศัตรูของอิสราเอลสั่นสะเทือนด้วยความกลัว และก็เป็นเช่นนั้น และพระเจ้ามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์เองและคนของพระองค์ เพราะความเชื่อของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

The LORD brought the Israelites miraculously through the Jordan River during the flood season because of his loving grace and to fulfill his promises to his people. He was also making an important statement about himself to his people. He always wanted Israel to "reverence" him. In addition, he wanted Israel's enemies to quake with fear. They did. God won a great victory for himself and his people because of their faith.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และน่าเกรงขาม พระองค์อยู่ในความชอบธรรมและสง่าราศี ข้าพระองค์ต้องการที่จะปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความเคารพยำเกรงเสมอเพราะพระองค์สมควรได้รับความเคารพยำเกรง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้เป็นยำเกรงหรือเคารพพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ปกป้องพระนามของพระองค์ เมื่อคนอื่นๆ ใช้พระนามของพระองค์ในทางไม่เหมาะสม พระองค์ควรค่าในชีวิตของข้าพระองค์ ความรักของข้าพระองค์ และควรค่าแก่ทุกอย่างของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ในตอนนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and majestic God, you are clothed in righteousness and bathed in glory. I want to always treat you with the respect and reverence you deserve. Please forgive me for the times when I was not as reverent or respectful of you as you deserve. Forgive me when I didn't hold your name up as holy when others were using it in vain. You are worthy of my life, my love, and my all. I want to bring praise to you now and forever. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โยชูวา 4:24

ความคิดเห็น