ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่เป็นอมตะไหมครับ? ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ นอกเสียจากว่าสิ่งนั้นจะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้า หลายสิ่งที่เรารักและไขว่คว้าให้ได้มามักเป็นสิ่งว่างเปล่า ชั่วคราว ผิวเผิน และไร้สาระ แต่เมื่อพระคุณมาถึง; พระคุณก็ยังอยู่ และพระคุณอยู่กับผู้ที่มีความรักเป็นองค์พระเยซูคริสต์ เวลาและความตายไม่สามารถเอาพระคุณที่มีในพระองค์ออกไปจากเราได้ เพราะพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตและเป็นความรักของเรา

Thoughts on Today's Verse...

What do you have that lasts forever? Not much unless it is connected to the Lord Jesus Christ. So many things we love and pursue are hollow, fleeting, shallow, and vain. But grace comes; grace stays; and grace lives with those whose love is the Lord Jesus Christ. Neither time nor the grave can strip away our grace in him when he is our Lord and he is our love.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ดีว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์มานานก่อนที่ข้าพระองค์จะรู้อะไรเกี่ยวกับพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่า แม้จะมีความรักอันท่วมท้นของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ได้หลงไม่ทำตามน้ำพระทัยพระองค์ แต่พระบิดา ลึกๆ ภายในหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับการส่งพระบุตรพระเยซูของพระองค์มา การเสียสละของพระเยซูและความเมตตาของพระองค์ ไม่ได้ให้เพียงแค่ความหวังแก่ข้าพระองค์ แต่ยังให้ข้าพระองค์มั่นใจที่จะเผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในวันนี้ ขอทรงโปรดเติมเต็มหัวใจของข้าพระองค์ด้วยความรักสำหรับพระองค์และพระบุตรของพระองค์ โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดา ขอให้ความซื่อสัตย์ของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นความรักมั่นคงเหมือนที่พระองค์มีให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy God, I acknowledge that you loved me long before I knew anything about you. I confess that despite your overwhelming love for me, I have strayed from your will. But Father, deep within my heart I love you and thank you for sending your Son Jesus. His sacrifice and your mercy have not only given me hope, but they have given me confidence to face whatever lies ahead today. Please fill my heart with love for you and your Son by the power of your Holy Spirit. Dear Father, may my allegiance to you be as unwavering and undying as your love is for me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:24

ความคิดเห็น