ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดมีพลัง นักการสื่อสารรู้เรื่องนี้ดี นักเจรจารู้เรื่องนี้ดี ลึกๆ ลงไปแล้ว คุณก็รู้เรื่องนี้ดี คำพูดอวยพรคุณและคำพูดก็ทำลายคุณได้ด้วย การรักษาที่มาจากคำพูดที่ดีและอ่อนโยนก็มีคุณค่า คำพูดที่ทำลาย ยั่วยุโหดร้ายหรือหลอกลวงก็ทำให้เจ็บช้ำ การมีอำนาจนั้นน่าอัศจรรย์นะครับ การที่จะใช้อำนาจนี้ด้วยคำพูดของเราคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะครับ คำพูดมีอำนาจที่จะให้ชีวิต ความหวัง และสันติสุข เมื่อผู้พูด พูดด้วยความรักเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู ให้เราพูดแบบนั้นกันในวันนี้นะครับ!

Thoughts on Today's Verse...

Words are powerful. Communicators know this. Negotiators know this. Deep down, you know this. Words have blessed you and words have devastated you. The healing that comes from a kind and tender word is precious. The destruction of a cruel taunt or a well-told deception is crushing. To have such power is amazing. To use this awesome power found in our speech is an awesome responsibility. Words do have the power to give life, hope, and peace when offered in love to honor Jesus. Let's speak that word today!

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดของข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรในวันนี้ ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดเหล่านั้นนำมาซึ่งการรักษาแด่คนที่เจ็บ และปลอบโยนคนที่เสียใจ ข้าพระองค์ต้องการให้คำเหล่านั้นอ่อนโยนกับผู้ที่ท้อแท้ ข้าพระองค์ต้องการให้คำเหล่านั้นถวายเกียรติและเป็นความจริงในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ข้าพระองค์ต้องการให้คำเหล่านั้นซื่อตรง เมื่อภาษารอบๆ ตัวข้าพระองค์เป็นคำหยาบคาย ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงใช้คำพูดของข้าพระองค์ที่จะอวยพรคนอื่นๆ และนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู คำที่ดีที่สุดของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

O Father, I want my words to be a blessing today. I want them to reflect your grace. I want them to bring healing to the hurting and comfort to the grieving. I want them to be tender with the broken. I want them to be honorable and truthful in difficult circumstances. I want them to be upright when the language around me is crude. Through your Spirit, use my speech to bless others and bring you praise. In the name of Jesus, your ultimate Word, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 15:4

ความคิดเห็น