ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความ "โง่เขลา"ที่สุดของพระเจ้า คือการที่พระองค์ยอมให้ใช้กางเขน เพื่อที่จะนำคนมาหาพระองค์ ถ้ามองดูแรกๆ กางเขนเป็นเครื่องมือที่น่าเกลียดน่ากลัว ด้วยปัญญาของมนุษย์เรา เราไม่สามารถนึกภาพว่าการใช้คนตรึงไว้ที่กางเขนเหมือนเป็นอาชญากร จะเป็นวิธีที่ได้ใจคนทั้งโลก แต่พระเจ้าก็ใช้ เรื่องของกางเขนซึ่งอยู่เหนือวัฒนธรรม ขอบเขต และอยู่เหนือกว่าอุปสรรคด้านภาษา และสามารถเข้าถึงความแตกต่างของเชื้อชาติได้ ไม้กางเขนเป็นการอธิบายของพระเจ้าในเรื่องความโง่และความอ่อนแอ และโดยผ่านทางนั้น พระองค์เอาชนะความตายและนำใจของเราไปหาพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

God's ultimate "foolishness" is his willingness to use the cross to bring others to him. At first glance, the cross is a hideous and horrible tool. In our human wisdom, we could never visualize using a man crucified as criminal scum to capture the hearts of the world. But God does. The cross transcends cultural boundaries, overcomes language barriers, and reaches across racial differences. The cross is God's demonstration of foolishness and weakness, and through it he conquers death and brings our heart to him.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ทุกวันนี้เมื่อมีหลายคนเล่นเกม เล่นโกง และเป็นคนโง่ ข้าพระองค์นึกถึงความ"โง่เขลา" และ "อ่อนแอ" ของพระองค์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนกับพระเยซู ข้าพระองค์ไม่มีคําพูดใดๆที่จะอธิบายว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมีพลังมากแค่ไหน และทำให้ข้าพระองค์ได้สัมผัสถึงความรักและการมั่นใจในพระคุณของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ ข้าพระองค์อัศจรรย์ใจที่พระองค์รักข้าพระองค์มากมายเช่นนั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

On this day, Father, when many people play games and tricks and play the fool, I am powerfully reminded of your "foolishness" and "weakness" at Calvary with Jesus. Words cannot express how powerfully they have touched me with your love and filled me with the assurance of your grace. Thank you! I am utterly amazed that you would love me so. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 1:25

ความคิดเห็น