ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถเห็นอำนาจของกางเขน ในชีวิตของผู้ชายสองคนนี้ ทั้งสองคนไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูในการทำงานของพระองค์อย่างเต็มตัว เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ พวกเขาต้องการที่จะแน่ใจว่าการฝังศพพระเยซูเป็นไปอย่างเหมาะสม การทำแบบนี้ทำให้ตัวเองไม่สะอาดสำหรับเทศกาลปัสกา แต่เป็นพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าในเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับพวกเขา ที่จะทำเช่นนั้น กางเขนสัมผัสพวกเขา ซึ่งไม่มีอะไรที่จะทำได้ เช่นเดียวกันกับที่กางเขนได้สัมผัสเรา!

Thoughts on Today's Verse...

The power of the Cross is demonstrated in the lives of these two men, neither of whom showed himself fully to be a disciple of Jesus in his ministry. Now in his death, they make sure he is given a proper burial making themselves unclean for the Passover and proving themselves loyal to the Lord at the worst time for them to do so. The Cross touched them when nothing else could, just like it has touched us!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ข้าพระองค์รู้ว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่โหดร้ายของการถูกสาปแช่ง แต่สำหรับข้าพระองค์ ไม้กางเขนมีค่าแต่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโหดร้าย สวยงามแต่ก็น่ากลัว โดยทางกางเขน พระองค์ช่วยข้าพระองค์จากความผิดบาปของข้าพระองค์ และแสดงให้เห็นว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากเท่าใด ขอบพระคุณ! ขอทรงโปรดใช้ชีวิตของข้าพระองค์ในสิ่งเล็กๆ ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่กลโกรธา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Righteous Father, I know the cross was a brutal symbol of being cursed. Yet to me it is as precious as it is brutal and it is as beautiful as it was hideous. Through the Cross, you saved me from my sin and showed how much you loved me. Thank you! Please use my life in some small way to glorify you and your indescribable gift at Calvary. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 19:38-39

ความคิดเห็น