ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความที่บอกว่า พวกลูกศิษย์ของพระเยซูดีใจ อาจเป็นการบรรยายได้ไม่เต็มที่ หลังจากที่พวกเขาผ่านความทุกข์มาแล้ว ตอนนี้พวกเขามีส่วนในความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถบรรยายได้ เพราะพวกเขาเห็นในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และเห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิด พวกเขาสัมผัสได้ถึงฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัด และอนาคตของพวกเขาไม่มีขอบเขต พระเยซูเป็นอาจารย์ของพวกเขา ผู้เป็นพระเจ้าเหนือพระอื่นใด และอนาคตของพวกเขาอยู่ในมือของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Overjoyed would be an understatement! After having every dream shattered, now they share the unspeakable joy of seeing what was not possible and experiencing what was unthinkable. The power available to them is now unlimited and their future is without boundary. Jesus, their Teacher, is Lord of all and their future is in his hands.

คำอธิษฐาน

ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สำหรับการทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย และสำหรับความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งข้าพระองค์จะได้อยู่กับพระองค์และกับทุกคนที่รักพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ และให้ข้าพระองค์มีความเชื่อในสิ่งที่คาดไม่ถึง ขอทรงโปรดใช้อำนาจนี้เพื่อเปลี่ยนข้าพระองค์ตามที่พระองค์ต้องการ และเพื่อเป็นไปตามอย่างของพระเยซูคริสต์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

I praise you, O mighty God, for raising Jesus from the dead and for the assurance that I will one day be with you and with all those who love you. Thank you for doing what is not possible and giving me faith in what is unimaginable. Please use this power to conform my character to your will and to the example of Christ. In Christ Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 20:19

ความคิดเห็น