ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องไม้กางเขนที่เนินเขากระโหลกก็ดี หรือเรื่องการสละชีพของพระเยซูเพื่อไถ่บาปเราก็ดี ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งคิดขึ้นมา หรือเกิดจากความผิดพลาด หรือเป็นสูตรที่เพิ่งดัดแปลงขึ้น แต่พระเยซูมาในฐานะผู้ที่พระเจ้าได้เจิมไว้ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้บริสุทธิ์ เพื่อมาตายสำหรับบาปที่มนุษย์ทำและเพื่อนำชีวิตที่ไม่ต้องตายอีกมาให้กับเรา ไอ้คนชั่วพวกนั้น ที่สมคบกันฆ่าพระองค์ เพื่อคงอำนาจหรือตำแหน่งของพวกเขาไว้ ก็ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะทำ แต่พระองค์กำลังจะเปลี่ยนเรื่องเลวร้ายที่ทำโดยคนไม่กี่คนนี้ ให้กลายเป็นที่มาของความรอดให้กับมนุษย์ทุกคน

Thoughts on Today's Verse...

The cross of Golgotha, the sacrifice of Jesus for our sin, was no after-thought, mistake, or revised formula. Jesus came as God's anointed, his holy Messiah, to die for the sins of the people and bring life and immortality to us. Those who were evil and conspired to kill him to keep their place and their position were doing only what God knew they would do; he just ransomed what was intended for evil by a few and made it the source of salvation for all.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก ขอบคุณสำหรับการเสียสละอันใหญ่หลวงของพระองค์ ทำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นตามที่พระองค์ต้องการ พระองค์จึงสามารถแจกจ่ายความเมตตาและพระคุณอันมากล้นของพระองค์ได้ ขอบคุณพระเยซู ที่ยอมสละชีวิตเพราะรักเรา ที่เป็นแบบอย่างแห่งความบริสุทธิ์ให้เราเห็น และที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาหาเราอีก ขออธิษฐานทั้งหมดนี้ในนามของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Almighty God and loving Father, thank you for your awesome sacrifice that fulfills your demand for justice and allows you to dispense your rich mercy and grace. Thank you Jesus, in whose name I pray, for your loving sacrifice, your holy example, and your promise to return for me. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 4:28

ความคิดเห็น