ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณแสวงหาพระเจ้าแบบจริงจังนั้นคือเมื่อไหร่ ผมไม่ได้พูดถึงข้อมูลเชิงลึกที่พูดถึงความล้ำลึกของพระเจ้า หรือพูดถึงหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า คุณจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะได้รู้จักและรักพระองค์มากขึ้นนั้นคือเมื่อไหร่ ขอให้เราเปิดใจและมาเริ่มผจญภัยเหมือนหนังสือ "the Great Quest" เพื่อแสวงหาพระเจ้ากันเถอะ หรือเหมือนกับเรื่องของ บุตรน้อยที่หลงหาย ในหนังสือลูกาบทที่ 15 เราจะเห็นว่า พระองค์นั้นเฝ้ารอและเฝ้าคอยวันที่เราจะกลับบ้าน

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you truly searched after God? I'm not talking about an obscure theological insight about God or another best selling book about God. When was the last time you sought after the Father so that you could know him better and appreciate him more? Let's open our hearts and go on the Great Quest to find God. Like the prodigal son in Luke 15, we will find he's waiting and watching for us to come home!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เลอค่าผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ผู้ทอแสงจรัสเจิดจ้า ผู้เปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจ และผู้อยู่ชิดใกล้ด้วยความรัก โปรดอวยพรให้ข้าพเจ้ามีความรู้ที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ด้วยเถิด จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นพระองค์ซึ่งๆหน้าในสวรรค์ โปรดดึงข้าพเจ้าให้เข้ามาใกล้พระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Precious Heavenly Father, majestic in glory, awesome in might, and ever near with your loving presence, please bless me with a deeper and more personal knowledge and experience of you in my life. Until the day I can see you face to face in heaven, please draw me closer and closer to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29

ความคิดเห็น