ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จุ๊ๆ! ผมมีความลับที่สำคัญจะบอก พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อที่จะปลดปล่อยคุณจากความรู้สึกผิดและการลงโทษในความผิดบาปของคุณเอง จุ๊ๆ อีกอย่างหนึ่ง! พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อคุณเท่านั้น พระองค์ทำเพื่อคนอื่นๆ เช่นกัน! บอกต่อๆ กันไปด้วยนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

Psst! I've got a great secret. Jesus died to set you free from the guilt and punishment of your own sins. Psst #2! He didn't do it just for you; he did it for everyone else, too! Spread the word.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รู้สึกถ่อมใจจนไม่สามารถพูดอะไรได้ ที่พระองค์ให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดของพระองค์ เพื่อสิ่งที่น่ารังเกียจคือความผิดบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถคิดวิธีที่จะตอบแทนพระองค์ได้ แต่ข้าพระองค์อยากจะขอบคุณคพระองค์ด้วยการแบ่งปันข่าวดีนี้กับคนอื่นๆ ที่พระองค์ได้เสียสละให้ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

I am humbled to the point of silence, Almighty God and Heavenly Father, that you would take your most precious gift and offer it for something as ugly and horrid as my sins. I can think of no way to repay you, but I want to thank you by sharing this good news with everyone else for whom you've made this sacrifice. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 2:2

ความคิดเห็น