ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งบทเพลงต่างๆ สามารถเข้าถึงในที่ที่การประกาศ การเป็นพยาน และการเผยแพร่ข่าวดีไม่สามารถเข้าถึงได้ เพลงบอกเล่าเรื่องราว เพลงถวายการสรรเสริญ และบอกถึงความจริงที่ทำให้เราเปิดใจและกระตุ้นอารมณ์เรา เพลงให้ชีวิตแก่จิตวิญญาณ และฟื้นฟูบางอย่างที่ฝังลึกๆ ข้างในโดยพระเจ้า เมื่อคุณอยู่กับเพื่อนที่คุณกำลังพยายามเล่าข่าวดีของพระเยซูให้ฟัง ให้ดูว่าเขาชอบฟังเพลงประเภทไหน จากนั้นเมื่อเป็นเวลาที่เหมาะสม แนะนำให้พวกเขาฟัเพลงที่มีข้อความเกี่ยวกับข่าวดีเรื่องพระเยซู ที่มีทำนองและจังหวะที่สามารถกระตุ้นจิตใจของพวกเขาได้ พระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์ ไม่เพียงแต่ในวิหารและโบสถ์เท่านั้น แต่กับเพื่อนๆ และคนที่มีคนละวัฒนธรรมต่างจากเราด้วย พระองค์ต้องการให้เราร้องเพลงในแบบที่จะช่วยให้คนอื่นรู้จัก "เพลงที่เป็นหัวใจ" ของความรักจากพระผู้ไถ่ของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Songs go where evangelism, witnessing, and planned outreach sometimes cannot go. Songs tell a story, offer praise, and deliver truth in a package that opens the heart and stirs the emotions. Songs give life to the soul and stir something primal, buried deep inside by God. When you are around friends you are trying to reach with the Gospel, listen for the kind of music they like. Then when the time is right, point them to songs that share the message of the Gospel with a melody and beat that can stir their hearts. God wants us to praise him, not just in our sanctuaries and churches, but with our friends and across cultures. He wants us to sing in ways that help other people know the "heart song" of our Redeemer's love.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าและพระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งบทเพลง ขอบพระคุณสำหรับผู้แต่งคำร้องที่จับอารมณ์ของหัวใจของเรา และถ้อยคำแห่งพระคุณของพระองค์ และช่วยให้คนอื่นเข้ามาใกล้ชิดในความเชื่อ ขอทรงโปรดอวยพรทุกคนที่เกี่ยวข้องในการนำเพลงคริสเตียนมาสู่คนทั่วไป และทำให้หลายคนเข้าใจพระคำของพระองค์มากขึ้น ขอทรงเพิ่มเติมความสามารถในการร้องเพลงในคริสตจักรของพระองค์ และขอทรงช่วยให้เราร้องเพลงแห่งความรอดของพระองค์ในวิธีที่จะเข้าถึงทุกคนบนโลกนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God and righteous Father, thank you so much for the gift of song. Thank you for lyricists that capture the mood of our hearts and the word of your grace and help move others closer to faith. Please bless all those involved in bringing Christian songs to the public and making your Word more understandable to the masses. Empower singing in your Church, and help us to sing of your salvation in ways that reach all peoples on the earth. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 108:3

ความคิดเห็น