ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีพวกที่ป่าเถื่อนชั่วช้าจำนวนมากชอบอ้างว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเขา มีการเคลื่อนไหวที่โหดร้ายมากมายเกิดขึ้น โดยอ้างชื่อคริสเตียนมาบังหน้า แต่อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้บอกว่า เราจะแยกแยะคนได้จากผลของเขา คนที่ทำดีและเกลียดชังความชั่ว คนที่มีความยุติธรรมและมีความเมตตา ก็คือคนที่มีพระเจ้าอยู่ด้วย ดังนั้นให้เราแน่ใจว่า ปากที่อ้างว่ามีพระเจ้าอยู่ด้วย กับชีวิตที่แสดงออกมา มันต้องสอดคล้องกันด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Many illicit and evil groups have claimed to have God on their side. Horrific things have been done under the disguise of a "Christian" movement. Jesus, however, told us we could recognize people by their fruit. Those who seek good and abhor evil and those who practice justice and mercy are the ones who have God with them. Let's make sure our claim of God's presence is matched by the presence of God's character in our lives!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความรัก ขอบคุณที่พระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย ที่ยอมให้ความบาปและความเห็นแก่ตัวปกคลุมพระองค์จนหมดสิ้น และทำให้พระองค์เสื่อมเสียชื่อเสียง โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อจะได้มีชีวิตแบบลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ ในขณะที่กำลังสำแดงลักษณะอันชอบธรรมของพระองค์ให้กับโลกเห็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God and loving Father, thank you for your presence in my life. Please forgive me when I let sin and selfishness crowd you out and bring reproach to your name. Empower me with your Holy Spirit to live as your holy child while displaying your righteous character to the world. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อาโมส 5:14

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change