ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคุณ อะไรมีคุณค่ามากกว่ากัน เงินหรือปัญญา สังเกตุข้อความนี้ให้ดีๆ ถ้ามีเงินแต่ไม่มีปัญญาก็ไร้ค่าจริงๆ เงินที่อยู่ในมือคนโง่ ก็จะละลายหายวับไป เอาอย่างกษัตริย์โซโลมอนสิ แทนที่ท่านจะแสวงหาความร่ำรวยหรือชื่อเสียง ท่านกลับแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าก่อน แล้วสิ่งต่างๆที่เหลือก็จะเกิดผลดีตามมา

Thoughts on Today's Verse...

What do you value more, money or wisdom? Look closely at our verse. Money without wisdom is really worthless. It will not be put to good use and will soon evaporate in the hands of one who is foolish. Like Solomon, rather than pursuing riches or fame, let's pursue godly wisdom and the other things will take care of themselves.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นอมตะและเป็นพระบิดาผู้เต็มไปด้วยสติปัญญา โปรดให้ผมมีสติปัญญาด้วย เพื่อผมจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดที่ผมควรจะทุ่มเทเวลา ความพยายาม และเงินทองในการไขว่คว้าหามัน โปรดอวยพรผมด้วยปัญญาอันเลิศของพระองค์ด้วยเถิด เพื่อผมจะได้ทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริง และนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Eternal God and wise Father, please give me the wisdom to know what is most important for me to pursue with my time, efforts, and money. Please bless me with your holy wisdom, so that I may invest my life in what is truly meaningful and live to your glory. In Jesus' name I pray, Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 17:16

ความคิดเห็น