ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่คือสงคราม เราต้องต่อสู้ทุกวัน ไม่ใช่แค่กับความบาปและสิ่งล่อลวงเท่านั้น แต่เรามีศัตรูที่แท้จริง ที่อยากให้เราถูกทำลาย แต่ศัตรูของเราได้พ่ายแพ้แล้ว และทูตสวรรค์ทั้งหลายก็ยืนประณามพวกมันอยูู่ ดังนั้นขอให้เรามีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ โดยรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคริสตจักรที่อยู่ไปวันๆ แต่ว่าเรากำลังต่อสู้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่

Thoughts on Today's Verse...

This is war! We face a daily battle and it is not just with sin and temptation. We have a real foe whose desire for us is our destruction. But, our foe has already been defeated and his angels stand rebuked. So, let's keep our spiritual vigor knowing that we're not playing church but fighting for the Kingdom.

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้มีชัยและยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่มีชัยชนะเหนือความบาป ความตายและกฎต่างๆ เพื่อเรา และทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมและไม่มีบาปด้วยพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and Victorious King, I praise you for conquering sin and death and law for us, and making us righteous and sinless by your grace. Thank you, in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:12

ความคิดเห็น