ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะ ช่างเป็นคำพูดที่สุดยอดจริงๆ ในพระคริสต์ นี่แหละคือเรา คือเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะ ไม่ว่าความทุกข์ยาก ศัตรู การทรมานฝ่ายร่างกาย ความหายนะ หรือแม้แต่ความตาย ก็แยกเราออกจากพระเยซูไม่ได้ เมื่อชีวิตเรารวมเข้ากับพระพระเยซูแล้ว อนาคตของเราก็ผูกติดกับพระองค์ด้วย (โคโลสี 3:1-4)

Thoughts on Today's Verse...

More than conquerors! What a great phrase. In Christ, this is who we are: more than conquerors. No hardship, enemy, physical disaster, not even death, can separate us from Jesus. Once our lives are joined to Jesus, our future is tied to him (Col. 3:1-4).

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระองค์ยังไงดีถึงจะเพียงพอ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซู ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสถทธิ์ที่สถิตอยู่กับข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับคำสัญญาเรื่องสวรรค์ ขอบคุณสำหรับความรักที่ช่วยกู้และสร้างข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่ ขอบคุณที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรตาม และเหนือสิ่งอื่นใด ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ไม่มีอำนาจใดในโลกนี้ที่สามารถพรากข้าพเจ้าไปจากความรักของพระเยซูได้ ข้าพเจ้าตั้งตาคอยที่จะได้ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, I do not know how to thank you enough. Thank you for the confidence I have in Jesus. Thank you for your gift of grace. Thank you for your indwelling Spirit. Thank you for your promises of heaven. Thank you for your love that has saved and remade me. Thank you for assuring me that I will never be alone no matter what I have to face. Most of all, dear LORD, thank you for knowing that nothing that can happen in this world has the power to strip me from Jesus' love. I look forward to forever with you. Thank you in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:35-37

ความคิดเห็น