ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดาวิดถูกเยาะเย้ยที่เขาเต้นรำอย่างเต็มที่ไม่อายใคร เพราะดีใจเป็นล้นพ้น ที่ได้นำหีบแห่งคำมั่นสัญญากลับมาได้ เขาไม่ยอมให้คำเยาะเย้ยนั้น มาหยุดความชื่นชมยินดีของเขา เพราะนี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่จริงๆ พระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว เขาจึงเฉลิมฉลองอยู่ต่อหน้าองค์เจ้าชีวิต

Thoughts on Today's Verse...

David was ridiculed for his exuberance as he rejoiced with dancing at the Ark of the Covenant's return home. He refused, however, to be deterred by such criticism. The ark's return was a reason for celebration. His God was the only true and living God. His God had given him victory after victory from dangerous foes. His God has preserved His people through all sorts of hardships and difficulties over a long history of challenges, oppression, wandering, and battling. David was determined he would and delighted he could celebrate before the Lord. Shouldn't we?

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณและ ความเมตตา ทรงฤทธานุภาพและบริสุทธิ์ พระองค์เป็นความชื่นชมยินดี เป็นความหวัง และเป็นอนาคตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระองค์ เพราะพระองค์เป็นหนึ่งเดียว และเป็นแค่สิ่งเดียว ที่ควรค่ากับสง่าราศี เกียรติยศ และคำสรรเสริญทั้งสิ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord God Almighty, full of grace and mercy, awesome in power and holiness, you are my joy, my hope, and my future. I rejoice in you as the only One, and the only thing, worthy of all glory, honor, and praise. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 ซามูเอล 6:21

ความคิดเห็น