ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้ากษัตริย์ต่างชาติในสมัยพระคัมภีร์เดิม ยังสำนึกได้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และสง่างามขนาดไหน แน่นอน พวกเราในทุกวันนี้ ที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซู ย่อมจะชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระองค์เป็นอย่างมากด้วย

Thoughts on Today's Verse...

If a foreign King in the days of the Old Testament can recognize how grand and glorious our God is, surely those of us who have received his grace through Jesus can rejoice in him and give him praise!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา พระองค์นั้นช่างสง่างามและสุดยอดจริงๆ กฏของพระองค์นั้นถูกต้อง ชอบธรรม และถาวรเป็นนิจ พระองค์รักษาคำสัญญา และอวยพรให้อย่างเหลือเฟือ มีแต่พระองค์ผู้เดียวที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง และเต็มไปด้วยสง่าราศีและฤทธิ์เดช ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

Father God, you are glorious and awesome. Your rule is true, righteous, and eternal. You keep your promises and generously send forth your blessings. You alone are truly holy, awesome in your splendor and might. I praise you and thank you in the name of Jesus my Lord. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ดาเนียล 6:26-27

ความคิดเห็น