ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสร้างเราเพื่อให้เราแสวงหาพระองค์และพบพระองค์ (กิจการ17:27-28) ลองจินตนาการถึงความจริงที่น่าทึ่งนี้ดูนะว่า พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกับเรา ตอนที่เรากลับบ้านมาหาพระองค์ ทีนี้หายสงสัยแล้วยังว่าทำไม พระองค์ถึงอยากให้เราแสวงหาพระองค์ ก็เพื่อว่าพระองค์จะได้ต้อนรับเราอย่างมีความสุขเหมือนกับตอนที่พ่อต้อนรับบุตรน้อยผู้หลงหายกลับมา ​(ลูกา 15:11-31)

Thoughts on Today's Verse...

God made us to seek after him and find him (Acts 17:27-28). Try to imagine the astounding reality of this truth: the God of the Universe is thrilled to see us when we come home to him! Is it any wonder that he longs for us to seek him so he can welcome us with the same joy as the father welcomed the son back again (Luke 15:11-31)?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ถึงแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่ใจอันเห็นแก่ตัวของข้าพเจ้าอยากได้ แต่ลึกลงไปข้างในแล้ว ข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้มากที่สุด และอยากแสวงหามากที่สุดในตอนนี้คือ การได้รู้จักพระองค์ในแบบที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่มากขึ้น ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ ในนามของพระเยซูอาเมน

My Prayer...

Father, while there are many things that my selfish heart seeks after, deep inside I know that what I need most, and what I seek most right now, is to know you in a more holy and majestic way. In Jesus' name I seek you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 7:7-8

ความคิดเห็น