ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม พวกมิจฉาชีพ และพวกที่คอยข่มเหงผู้อื่น เรามีงานหนักรออยู่ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมยุคนี้ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง บางที เราอาจจะต้องเริ่มจากการคุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าพระบิดาของเราก่อน ขอให้พระองค์ใช้เราเปลี่ยนโฉมโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนี้

Thoughts on Today's Verse...

In a world of organized crime, gangs, and predators, we have some real work cut out for us if we are going to influence the violent part of contemporary culture to change its ways. Maybe the place to start is down on our knees before the Father, asking him to use us to make a difference in our violent world!

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตพระบิดาผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลาย โปรดยกโทษให้เรา ที่ทำเป็นมองข้ามหรือยอมรับความรุนแรงที่รุกรานไปทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ โปรดทำให้ความชั่วร้ายและความเกลียดชังที่จะนำไปสู่ความรุนแรงนี้ถึงจุดจบ โปรดทำให้พวกที่ชอบใช้ความรุนแรง ถึงทางตัน โปรดให้คนของพระองค์ มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในด้าน การเสริมสร้าง ความเมตตาปรานี และสันติ โปรดเสริมกำลังและปกป้องทุกคนที่เจอกับความรุนแรงเพราะวางใจในพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Lord and Father of all peoples, please forgive us for anything we have done to condone or accept the violence that is entrenched in many parts of our world today. Please bring the evil and hostile trend towards violence to an end. Frustrate and defeat those who use violence. May your people be an example of productive, compassionate, and non-violent living. Please give strength and protection to all who face the threat of violence because of their faith. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 7:9

ความคิดเห็น