ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายของชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่แค่ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์เท่านั้น เรื่องการไปนมัสการที่โบสถ์ ก็สำคัญพอๆกับเรื่องสรรเสริญส่วนตัวที่บ้าน แต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเป้าหมายในชีวิตเท่านั้น แต่เป้าหมายสูงสุดคือเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยริมฝีปากและด้วยชีวิตของเรา ด้วยหัวใจและด้วยมือทั้งสองของเรา ในโลกที่ตกอยู่ในบ่วงแร้วของซาตานนี้ พระเจ้าอยากให้เราได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ ไม่ว่าจะในคริสตจักร หรือการนมัสการส่วนตัวที่บ้าน และอยากให้เราตอบสนองว่า "ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ใช้ข้าพเจ้าเถิด" หลังจากนั้นพระองค์ก็อยากให้เราเข้าไปช่วยกู้โลกนี้ และไปสร้างความแตกต่างให้ผู้คนเห็นตอนเรานมัสการกันในที่ชุมชน

Thoughts on Today's Verse...

Church worship is not the goal of our life here on earth. As important as church worship and personal praise are, they are only part of our goal. We are here to glorify God with both our lips and our lives, with our hearts and our hands. With the world around us caught up in Satan's traps, God wants us to hear his call to us in our church and private worship and respond by saying, "Here am I. Use me!" Then he wants us to enter the world redemptively, making a difference in our "public worship" of ministry.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความรัก พระศิลาและที่ลี้ภัยแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับประสบการณ์มากมายในชีวิต ขอบคุณพระองค์สำหรับความสามารถทั้งหลายที่พระองค์ใส่ให้ข้าพเจ้าตอนที่ปั้นข้าพเจ้าในท้องแม่นั้น ขอบคุณสำหรับของประทานต่างๆที่พระวิญญาณของพระองค์หล่อหลอมในข้าพเจ้าตอนที่มาเป็นลูกของพระองค์นั้น ตอนนี้ พระบิดาที่รัก โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะรู้ว่าจะใช้ของประทานเหล่านี้อย่างไรและที่ไหนในอาณาจักรของพระองค์และเป็นพระพรให้กับคนที่อยู่ในโลกนี้ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ช่วยนำคนอื่นๆ มาหาพระองค์ และช่วยเสริมสร้างร่างกายของพระคริสต์ขึ้น พร้อมกับเป็นพระพรให้กับคนของพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving God, Rock and Refuge of my soul, thank you for giving me the experiences I've had in my life. Thank you for the abilities you placed in me while you fashioned me in my mother's womb. Thank you for the gifts your Spirit molded in me when I became your child. Now, dear Father, please help me to know how and where I am to use these gifts in your Kingdom and to bless those in the world, so that I can help bring others to you, help build up the Body of Christ, and bless your people. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 6:8

ความคิดเห็น