ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราจำนวนมากที่ได้รับการอวยพรอย่างล้นหลามในชีวิต ถ้าไม่ใช่ฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายทรัพย์สินเงินทอง ก็ต้องเป็นฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เกิดจากความเมตตาของพระเจ้าแน่ๆ พระยาห์เวห์ได้ทำสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ให้กับเรา มาสรรเสริญพระองค์กันเถอะ ด้วยเสียงเพลงสรรเสริญและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข

Thoughts on Today's Verse...

So many of us are so richly blessed — if not by physical and financial blessings, then most definitely by God's gracious spiritual blessings. The Lord has done great things for us! Let's praise him with songs of praise and lives full of laughter and joy!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดีและเปี่ยมด้วยเมตตา ขอบคุณพระองค์ที่ได้อวยพรข้าพเจ้าในหลายๆด้าน ของขวัญแห่งความรอดที่พระองค์ให้ผ่านทางพระเยซูพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์นั้น ช่างเป็นของขวัญที่สุดแสนจะวิเศษจริงๆ มันทำให้ข้าพเจ้ามีความหวังและมีความเชื่อมั่นกับอนาคต ขอให้พระพรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายทรัพย์สินเงินทอง ที่พระองค์ได้แบ่งปันให้กับข้าพเจ้านั้น นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่พระองค์ ไม่ใช่มาสู่ตัวข้าพเจ้าเอง ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Generous and gracious Father, thank you so much for the many ways you have blessed me. Your gift of salvation through your Son Jesus is so incredible and gives me hope and confidence for the future. May all the physical and financial blessings you've shared with me bring glory to you, not me! In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 126:2

ความคิดเห็น