ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักของพระเยซูที่มีต่อเด็กๆ ตอนที่ผู้คนไม่ได้ใส่ใจเป็นคำเตือนที่ดีเยี่ยมนะครับ เป็นเตือนให้เห็นความรักของพระเจ้าในสิ่งที่โลกมักจะละเมิดหรือทอดทิ้ง พระองค์เรียกเรามาให้รักคนที่ไม่มีใครรัก คนที่ถูกลืม คนที่ถูกทำร้ายและถูกทอดทิ้ง ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะอิสราเอลก็เป็นแบบนั้นตอนอยู่ในอียิปต์ และเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูอยู่ที่กางเขน และนั่นคือสิ่งที่เราเป็น หากเราไม่ได้รับพระคุณ (โรม 5:6-11) เราจะอ้างได้อย่างไรว่าเรารู้จักความรอด ถ้าเราไม่แบ่งปันกับผู้อื่นที่ต้องการพระคุณ? เราจะอ้างได้อย่างไรว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระเยซู ถ้าเราไม่แสดงความรักต่อผู้ที่โลกไม่สนใจ

Thoughts on Today's Verse...

Jesus' love for children in an age when they weren't highly regarded is a powerful reminder. It is a reminder of God's love for what the world often abuses or abandons. We are called to love the unloved, the forgotten, the abused and neglected. Why? Because that is what Israel was in Egypt and that is what Jesus was at Calvary and that is what we were without grace (Romans 5:6-11). How can we claim to know salvation and not share it with others who need that grace!? How can we claim to be Jesus' disciples and not show love for those the world forgets?

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อยากจะมีความเป็นพ่อแม่มากขึ้นเช่นเดียวกับพระองค์ — เป็นพ่อแม่ที่แสดงความบริสุทธิ์และมีความรักให้กับลูกๆ ของตัวเอง และเป็นพ่อแม่ผู้อ่อนโยน สำหรับเด็กๆ ที่ถูกลืม ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่จะตื่นตัวเมื่อรู้เกี่ยวกับเด็กที่ถูกละเลยหรือการละเมิดเด็กในโลกนี้ แต่ขอที่จะทรงให้ข้าพระองค์ลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการอวยพรเด็กๆ เหล่านั้น อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผู้ที่รักเด็กๆ ทุกคน อาเมน

My Prayer...

Father, I want to be more of a parent like you — a holy and loving parent to my own children and a tender parent to the forgotten children of today. Help me not only to be aroused by the neglect and abuse children suffer in my world, but to be moved to act in ways that bless them. In the name of Jesus, the great lover of all children I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 19:14

ความคิดเห็น