ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะเห็นความผิดของคนอื่น แต่ความผิดของตัวเองหายากมาก พระเยซูเตือนให้เราจัดการกับความผิดบาปของตัวเองก่อน ถึงค่อยไปบอกคนอื่นว่าควรใช้ชีวิตแบบไหน ฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่ทำโคตรยาก

Thoughts on Today's Verse...

Finding fault in someone else is so easy for most of us. Finding fault in ourselves is much trickier. Jesus reminds us that we must deal with the shortcomings and sins in our own lives before we start telling others how to live. Seems pretty simple, doesn't it? But we all know it isn't.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ไปเที่ยวเจ้ากี้เจ้าการ ดุด่าว่ากล่าวหรือตัดสินคนอื่น ข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ายอมรับว่ามันเป็นความบาปที่ทำจนเคยชินเป็นนิสัย หาข้ออ้างตลอดเวลา ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดยกโทษบาปให้กับข้าพเจ้าและเสริมกำลังให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือมัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, please forgive me when I am severe, harsh, and judgmental toward others. I know there are problems in my own life that need the work of your Holy Spirit. I confess that there are routine sins that I find myself excusing more and more. Please, dear LORD, forgive my sin and empower me to move beyond it. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 7:3-5

ความคิดเห็น