ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ชอบคนที่รุนแรง คนที่กดขี่ข่มเหง หรือพวกที่ชอบทำลาย บรรดาผู้ที่บังคับควบคุมคนอื่นโดยการข่มขู่และใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับพระเจ้า เราต้องไม่ยกย่อง ชื่นชม หรือให้รางวัลคนที่มีอำนาจขึ้นมาโดยการข่มเหงผู้อื่นนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

God does not like bullies, oppressors, or exploiters. Those who control by intimidation and violence are detestable and an abomination to the LORD. We are not to idolize, praise, or reward those who have risen to power by exploiting others.

คำอธิษฐาน

พระบิดาและองค์เจ้าชีวิตผู้ครอบครอง ขอทรงทำลายอำนาจของคนที่กดขี่ข่มเหงคนของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father and Sovereign LORD, please break the power of the oppressors who persecute and abuse your people.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 3:31-32

ความคิดเห็น