ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณแต่งเพลงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ พูดถึงเพลงที่แต่งไว้ร้องสรรเสริญพระเจ้า กังวลไหมว่าจะแต่งไม่เสร็จ หรือไม่ดีพอ ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้น เพราะร้องให้แค่ผู้เดียวฟังคืออับบาพ่อของคุณ พระองค์อยากจะฟังเสียงจากจิตใจของคุณ โดยไม่สนใจว่าจะร้องเพราะหรือผิดเพี้ยนแค่ไหน พระองค์แค่อยากจะชื่นชมยินดีไปกับคุณด้วย ดังนั้นให้เปิดใจและเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้าของคุณเลย

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you made up a song? The last time you made up a song of praise to God? Worried that you can't do it? Don't think it will be good? Don't worry, your only audience is your Abba Father who longs to hear your heart sing regardless of your voice's perfection or your melody's tune. He wants to rejoice and be glad with you. So open your heart and raise your voice to praise your God.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์และผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ข้าพเจ้ามีเรื่องมากมายที่จะสรรเสริญพระองค์ อย่างเช่น หนึ่งสำหรับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นและลงอย่างสง่างามยิ่ง สองสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ สามสำหรับการปกป้องคนของพระองค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งๆที่ถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำอีก สี่สำหรับการที่พระองค์ส่งพระเยซู ผู้สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม และดาวิด พระเยซูผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ห้าสำหรับการที่พระองค์ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย หกสำหรับสัญญาว่าจะให้พระเยซูกลับมารับพวกเราลูกๆ ของพระองค์ เจ็ดสำหรับพระองค์ที่ทำงานอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า และสุดท้ายสำหรับพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้เป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Merciful God Almighty, I praise you for the sun rising and setting in glorious splendor. I praise you for the gift of grace. I praise you for the miraculous preservation of your people, even though they have repeatedly been under attack. I praise you for sending Jesus, the Son of Abraham and the Son of David, my Messiah and Lord. I praise you for raising him from the dead. I praise you for your promise to send him back for your children. I praise you for your work in my life. I praise, O LORD, and I am glad to be your child. In Jesus' name I offer my praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 9:2

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change