ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเกลียดชัง คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่า คนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆนาๆ หรือคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก คนเหล่านั้นที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนที่ต้องการความช่วยเหลือ คนที่อ่อนแอ คนยากจน และคนที่ด้อยโอกาส พึงรู้ไว้เถอะว่าพระเจ้าเห็นสิ่งที่พวกคุณทำกันและพวกคุณก็จะต้องให้การกับพระเจ้าด้วย ส่วนบรรดาคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ยาก จะต้องรักษาความเชื่อในพระเจ้าไว้ ต้องเชื่อว่าพระองค์เห็นและเป็นห่วง และจะส่งความช่วยเหลือมาในเวลาอันเหมาะ สำหรับเราที่ไม่ได้เข้าข่ายอะไรเลย ก็ต้องช่วยคนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก และการข่มเหงให้หลุดพ้นออกมาและได้รับพระพร

Thoughts on Today's Verse...

God abhors those who take advantage of people who are powerless, who are going through a series of difficulties, or who are in compromising situations. Those who exploit the needy, week, poor, or disadvantaged must know that God sees their actions and will hold them accountable. Those who are in distress must keep their faith in God, trusting that he sees, cares, and will send his help at the right time. Those of us who fit neither category need to be working for the deliverance and blessing of those who are facing difficulties and hardships.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา โปรดอวยพรหลายคนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ที่อยู่ในช่วงเวลาของความทุกข์ยากและทุกข์ใจ โปรดใช้ข้าพเจ้าไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น แต่พระบิดาที่รัก โปรดเติมเต็มพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้มีกำลังและความกล้าหาญที่จะอดทนสู้ต่อไป โปรดอวยพรให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลือที่รู้ได้ชัดเลยว่ามาจากพระองค์ เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious God, please bless several people I know who are in times of real distress and heartbreak. Please use me to minister to them. But please, dear Father, fill them with your Spirit so they will have the strength and courage necessary to endure. Bless them with deliverance that is clearly from you, so that all will know your grace and give glory to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 10:14

ความคิดเห็น